nguyễn duy quỳnh

LỚP HỌC PHÂN TÍCH VỀ KỸ THUẬT ÍT NGƯỜI CHIA SẺ MIỄN PHÍ

THỜI GIAN HỌC:  THỨ 7 NGÀY 22/07/2023 (20H-22H30)

1: Điểm danh 5 Công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất cho đầu tư chứng khoán

2: Kiến thức cần biết: Đầu tư chứng khoán cho người mới

3: Kỹ năng quản lý rủi ro: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

4: Làm thế nào để tìm ra các cổ phiếu dẫn dắt trong thị trường chứng khoán?