LƯU Ý:  Dùng bút mực xanh bằng bút bi để ghi và ký

mirae asset

 

 

mirae asset 1

mirae asset 2