Phương pháp đầu tư chuyên sâu hiện tại

3 Bước quan trọng để bạn đầu tư chứng khoán

Bước 1:  Chọn mua mã cỗ phiếu

Bước 2: Mua khi nào và bán khi nào

Bước 3: Quản trị vốn và quản trị tâm lý

Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu tốt nhưng bạn chọn không đúng thời điểm mua, bán thì bạn cũng sẽ thua lỗ là chuyện bình thường, nếu bạn đầu tư không biết cách quản trị vốn, bạn ăn thua với một lệnh thì bạn cũng giống như đánh bạc vì vậy 3 bước trên là những bước quan trọng để bạn có thể đi lâu dài trong thị trường chứng khoán

Bước 1:  Để bạn chọn được mã cổ phiếu bạn phải dựa vào báo cáo tài chính doanh nghiệp của công ty đó thế nào, câu chuyện sắp tới cổ phiếu đó có gì như chia cổ tức, thoái vốn, tăng vốn…., các chỉ số tài chính P/E, EPS…..

khi bạn chọn các cổ phiếu tốt thì thị trường tăng thì nó tăng điều hòa, thị trường giảm thì nó cũng giảm từ từ một cách điều hòa

Khi bạn chọn sai cổ phiếu thì thị trường tăng nó cố phiếu bạn không tăng nhưng khi thị trường giảm thì nó giảm mạnh

Vì vậy bạn cần xem xét kỹ mỗi khi chọn cổ phiếu để đầu tư

 

1 chọn cổ phiếu khi bạn chọn cổ phiếu bạn dựa vào doanh nghiệp và phân tich cơ

Phương pháp phân tích kỹ thuật